ارسال پیام به واحد پشتیبانی

۱- مشاهده نرخ و انتخاب خدمات

۲- تعیین آدرس از طریق نقشه

دانلود اپلیکیشن خشک شویی شوبر

۳- تعیین تاریخ و ساعت دریافت و تحویل

۴- پرداخت آنلاین یا نقدی پس از تحویل