اپلیکیشن شوبِر | + خشکشویی آنلاین رشت

درخواست آنلاین خدمات خشکشویی در رشت

۱- مشاهده نرخ و انتخاب خدمات

۲- تعیین آدرس از طریق نقشه

با سپاس از کلین استار

Music: www.bensound.com

۳- تعیین تاریخ و ساعت دریافت و تحویل

۴- پرداخت آنلاین یا نقدی پس از تحویل