اپلیکیشن شوبِر | + خشکشویی آنلاین رشت

درخواست آنلاین خدمات خشکشویی در رشت

هسته فناور
در پارک علم و فناوری گیلان

دریافت و تحویل رایگان

خدمات خشکشویی واقعی
( بدون آب )

پرداخت آنلاین یا نقدی

سفارش از اپلیکیشن
وب سایت و تلفن

۱- مشاهده نرخ و انتخاب خدمات

۲- تعیین آدرس از طریق نقشه

با سپاس از کلین استار

Music: www.bensound.com

۳- تعیین تاریخ و ساعت دریافت و تحویل

۴- پرداخت آنلاین یا نقدی پس از تحویل

  • رشت - یخسازی
  • پشتیبانی:    91014014 ( 013)
  • پشتیبانی:    09910434741