%۱۵تخفیف با کد : off15
دریافت و تحویل رایگان

خدمات اتوبخار و خشکشویی آنلاین رشت

photo of clothes are used from zappos.com and 6pm.com

۱- مشاهده نرخ و انتخاب خدمات

۲- تعیین آدرس از طریق نقشه

۳- تعیین تاریخ و ساعت دریافت و تحویل

۴- پرداخت آنلاین یا نقدی پس از تحویل