اپلیکیشن سفارش آنلاین شوبر

+ خدمات خشکشویی آنلاین در رشت

آیکن خشکشویی آنلاین شوبر رشت

۱- نوع البسه، خدمت اتو یا خشکشویی را به سبد درخواستی اضافه نمایید

۲- آدرس محل دریافت و تحویل لباس را مشخص نمایید

دانلود اپلیکیشن شوبر

۳- تاریخ و زمان دریافت و تحویل را تعیین نمایید

۴- مبلغ نهایی را به صورت آنلاین یا پرداخت در محل پس از تحویل لباس با استفاده از دستگاه کارت خوان انتخاب نمایید